Problematferd hos hund

Det er gjort 2 undersøkelser i Norge, og disse undersøkelsene presenterer jeg noen data fra. I 1996 utga Morten Bakken et hefte ”hund - atferd og avl” der han presenterer en undersøkelse på 10 forskjellige raser og deres arvelighet av atferds­problemer. Her svarte 684 hundeeiere på spørsmål bl.a. innen 6 atferdskategorier; aggresjon, frykt, bjeffing, aktivitet, hundens atferd i møte med mennesker og andre hunder og hundens atferd når den var alene hjemme. Fra denne undersøkelsen kan vi lese f. eks at 76,5 % av hundene bjeffet ved besøk og at 32,2 % av hundene bjeffet når de var alene. 38,8 % viste frykt for fremmede og 28,3 % viste aggresjon mot frem­mede i hjemmet, mens 18,5 % viste aggresjon mot fremmede utenfor hjemmet. Kun 9,2 % viste aggresjon mot eier, mens 13,6 % viste aggresjon mot barn i familien. 32,2 % bjeffet og 41,8 % ødela inventar i huset når hundene var alene hjemme, selv etter 10 måneders alder.

Les mer …

Atferd hos hund

DSC00163Hunden som følgesvenn har vært sammen med oss mennesker i 12-14000 år. Den har fungert både som brukshund og som selskapshund. Hunden har mange kvaliteter som gjør at våre to arter passer som hånd i hanske. Hunden er et flokkdyr, akkurat som oss, og har derfor et behov for nærhet med flokkmedlemmene sine. Hunden har en egenskap som er felles for flere av våre domestiserte kjæledyr, og det er at den kan bli sosialisert til flere arter samtidig. Den vet altså forskjell på mennesker og hunder, og har muligheten til å bli like knyttet til hver art. Hunden har en del evner som vi mennesker er dårlige til, f.eks luktesansen, og det bruker vi til vår fordel i jakt, i redningsarbeide eller i leting etter narkotika og bomber. Hundens sosiale evner er heller ikke å undervurdere, og studier har vist at det å ha en sosial relasjon med hund gjør at vi mennesker holder oss friskere og stresser mindre.

Les mer …

Her er vi

Du finner oss ved
Nedre Glomma Dyreklinikk
69 16 61 16
gry@ng-dk.no

Du når oss på telefon
man-tor 09-19
fre 09-18
lør 09-13

Gry Eskeland
915 96 526
Carola Brusevold
971 66 636
Anna Bjurgård Compton
975 79 379

post@atferdssenter.no